Göteborgs och Bohusläns Fornminnesförenings tidskrift 1940

50 kr

Rubriken på den inledande artikeln, skriven av Claes Krantz, är Bronsåldersrösena som sjömärken – ett stycke nautisk arkeologi. Sten Kristiansson har skrivit om Uddevallas handel och sjöfart under blomstringstiden på 1700-talet. Harald Widéen berättar om några västsvenska gravmonument från medeltiden. En annan artikel har rubriken Bohusläns folkliga möbler – en kulturgeografisk studie. Den avslutande längre artikeln handlar om en gjuteriverkstad från bronsåldern. Det gäller fynd i en hög i Broåsen öster om Varberg som undersökts av Georg Sarauw.

FörfattareClaes Krantz, Harald Widéen, Georg Sarauw
Utgivningsår1940

I lager