Uppsatsstipendium 2024

I syfte att uppmuntra arkeologistudenter vid Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet, utlyser Fornminnesföreningen i Göteborg härmed två uppsats­stipendier på vardera 5000 kronor:

  • 1 stipendium för kandidatuppsats i arkeologi
  • 1 stipendium för masteruppsats i arkeologi

För båda stipendierna gäller att uppsatserna skall vara slutförda under vår- eller höstterminen 2023. Uppsatserna skall vara skrivna inom ämnet arkeologi. Studenten skickar själv in sin uppsats till Fornminnes­föreningens e-post.

Utdelningen av stipendierna äger rum vid föreningens årsmöte den 13 mars 2024. Årsmötet hålls vid Göteborgs stadsmuseum. Vid årsmötet förväntas stipendiaterna hålla ett kortare föredrag om uppsatsen.

Förutsättningarna för ansökan om stipendiet är:

  • Uppsatsen skall vara framlagd vid Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet.
  • Den färdiga uppsatsen skall vara ventilerad under vår- eller höstterminen 2023 samt bedömd såsom minst godkänd.

Uppsatsen skall vara inskickad via e-post senast den 12 februari 2024.

Skicka in uppsatsen till:
info@fornminnesforeningen-gbg.se

Besked lämnas till samtliga sökande innan årsmötet.