Uppsatsstipendium

I syfte att uppmuntra arkeologistudenter vid Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet, utlyser Fornminnesföreningen i Göteborg årligen två uppsatsstipendium:

  • 1 stipendium för kandidatuppsats i arkeologi
  • 1 stipendium för masteruppsats i arkeologi

Uppsatserna skall vara skrivna inom ämnet arkeologi. Studenten skickar själv in sin uppsats till Fornminnes­föreningens e-post.

Utdelningen av stipendierna äger rum vid föreningens årsmöte. Vid årsmötet förväntas stipendiaterna hålla ett kortare föredrag om uppsatsen.

Förutsättningarna för ansökan om stipendiet är:

  • Uppsatsen skall vara framlagd vid Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet.
  • Den färdiga uppsatsen skall vara ventilerad under tidigare vår- eller hösttermin och bedömd såsom minst godkänd.