Göteborgs och Bohusläns Fornminnesförenings tidskrift 1948

50 kr

Den inledande artikeln har rubriken Tjörns sägner och Margareta Huitfeldt. Därefter följer en intressant text om stjärngossespel och julbocksupptåg i södra Bohuslän. Nils Niklasson har skrivit två artiklar. En om Kville gamla kyrka och en med rubriken En forntida boplats vid Bokenäs gamla kyrka.

Författare Bl.a. Nils Niklasson
Utgivningsår 1949

86 i lager