Göteborgs och Bohusläns Fornminnesförenings tidskrift 1948

50 kr

Den inledande artikeln har rubriken Tjörns sägner och Margareta Huitfeldt. Därefter följer en intressant text om stjärngossespel och julbocksupptåg i södra Bohuslän. Nils Niklasson har skrivit två artiklar. En om Kville gamla kyrka och en med rubriken En forntida boplats vid Bokenäs gamla kyrka.

FörfattareBl.a. Nils Niklasson
Utgivningsår1949

I lager