Göteborgs och Bohusläns Fornminnesförenings tidskrift 1918

50 kr

Huvudartikeln har rubriken Fornborgar inom Götaälvs-området med undertiteln – I. Södra Bohuslän (Hisingen och Inland). Det finns också en artikel över 10 sidor som har rubriken Runinskriften på en spännbuckla från Gotland i Göteborgs museum.