Föreningen grundades år 1886. För närvarande har vi cirka 350 medlemmar. Vi är en av Sveriges äldsta och mest aktiva fornminnesföreningar. Våra medlemmar består av både lekmän, arkeologer och historiker.

Vi erbjuder våra medlemmar ett antal olika aktiviteter. Varje år hålls ett flertal föredrag och föreningens medlemmar erbjuds även endags- och helgresor. Föreningen deltar även i arkeologiska utgrävningar samt erbjuder sina medlemmar kurser som antingen arrangeras av föreningen eller i samarbete med exempelvis arkeologer/historiker från Institutionen för Historiska studier på Göteborgs universitet.

Vi ger även ut tidskriften Fynd årligen i samarbete med Göteborgs Stadsmuseum.


Styrelse för år 2023

Ordförande

Karolina Kegel

Sekreterare

Hilda Stellgård

Kassör / Hemsidesansvarig /Fyndredaktion

Paula Molander

Ledamot / Fyndredaktion

Patrik J. Andersson

Ledamot / Bokansvarig

Kenth Lärk

Ledamot / Fyndredaktion

Åsa Engström

Ledamot / Programansvarig

Andrine Nilsen

Ledamot / Sociala medier

Anton Yao-Larsson

Ledamot

Adam Andersson