Föreningen grundades år 1886. För närvarande har vi cirka 350 medlemmar. Vi är en av Sveriges äldsta och mest aktiva fornminnesföreningar. Våra medlemmar består av både lekmän, arkeologer och historiker.

Vi erbjuder våra medlemmar ett antal olika aktiviteter. Varje år hålls ett flertal föredrag och föreningens medlemmar erbjuds även endags- och helgresor. Föreningen deltar även i arkeologiska utgrävningar samt erbjuder sina medlemmar kurser som antingen arrangeras av föreningen eller i samarbete med exempelvis arkeologer/historiker från Institutionen för Historiska studier på Göteborgs universitet.

Vi ger även ut tidskriften Fynd årligen i samarbete med Göteborgs Stadsmuseum.


Styrelse för år 2024

Ordförande

Karolina Kegel

Sekreterare

Hilda Stellgård

Kassör/ Fyndredaktionen

Paula Molander

Ledamot

Thomas Johansson

Ledamot

Fredrik Frykman Markurth

Ledamot / Sociala medier

Lovisa Holst

Ledamot / Programansvarig

Andrine Nilsen

Ledamot

Anton Yao-Larsson

Vice Ordförande

Adam Andersson

Ledamot / Fyndredaktion

Åsa Engström

Ledamot / Bokansvarig /Fyndredaktionen

Patrik J. Andersson