Föreningen grundades år 1886. För närvarande har vi cirka 350 medlemmar. Vi är en av Sveriges äldsta och mest aktiva fornminnesföreningar. Våra medlemmar består av både lekmän, arkeologer och historiker.

Vi erbjuder våra medlemmar ett antal olika aktiviteter. Varje år hålls ett flertal föredrag och föreningens medlemmar erbjuds även endags- och helgresor. Föreningen deltar även i arkeologiska utgrävningar samt erbjuder sina medlemmar kurser som antingen arrangeras av föreningen eller i samarbete med exempelvis arkeologer/historiker från Institutionen för Historiska studier på Göteborgs universitet.

Vi ger även ut tidskriften Fynd årligen i samarbete med Göteborgs Stadsmuseum.