Medlemsavgiften är 200 kr/år och 100 kr för familjemedlemmar

Som medlem får du:

  • Ett vår- och ett höstprogram med föreläsningar, resor och övriga aktiviteter.
  • Tidskriften FYND som utkommer med ett nummer per år.
  • Rabatt på föreningens skrifter och annat föreningsmaterial.
  • 20% rabatt i Göteborgs Stadsmuseums museibutik.
Swish: 123 023 85 19

Du kan swisha oss eller sätta in pengarna på vårt plusgirokonto.

Plusgirokonto: 243072-6 
IBAN SE90 9500 0099 6034 0243 0726
BIC NDEASESS

Ange alltid namn, adress och e-post, samt ifall du är ny medlem.

Kom ihåg att alltid ange dina kontaktuppgifter, så att vi kan skicka programbladet via e-post och tidskriften FYND via brev till dig.

Du kan även ringa oss på 076 135 6862. Lämna då meddelande i röstbrevlådan så återkommer vi. Vi kan även skicka ut inbetalningskort på begäran.