.

Medlemsavgiften är 200 kr för ett år och 100 kr för familjemedlemmar

.

Som medlem får du:

  • Ett vår- och ett höstprogram med föreläsningar, resor och övriga aktiviteter.
  • Tidskriften FYND som utkommer med ett nummer per år.
  • Rabatt på föreningens skrifter och annat föreningsmaterial.
  • 20% rabatt i Göteborgs Stadsmuseums museibutik.

Du kan swisha eller föra eller medlemsavgiften till vårt plusgirokonto.

Ange namn och e-post när du swishar medlemsavgiften. Om du är ny medlem (eller bytt adress), skicka e-post till oss med din hemadress. Detta så att vi kan skicka tidskriften Fynd hem till dig.

Swish: 123 023 85 19

Plusgirokonto: 243072-6

Från utländskt bankkonto:

IBAN SE90 9500 0099 6034 0243 0726

BIC NDEASESS

Du kan även ringa oss på 076 135 6862 ifall du har frågor. Lämna då ett röstmeddelande. Observera att vi har möjlighet att lyssna av röstmeddelanden ungefär varannan vecka. Du når föreningen bäst via e-post.

Swish: 123 023 85 19