.

Årsavgiften för ordinarie medlem är 200 kronor.

Familjemedlemmar kan bli medlemmar för 100 kronor.

I medlemskapet ingår:

  • Ett vår- och ett höstprogram med föreläsningar, resor och övriga aktiviteter.
  • Tidskriften FYND som utkommer med ett nummer per år.
  • Rabatt på föreningens skrifter och annat föreningsmaterial.
  • 20% rabatt i Göteborgs Stadsmuseums museibutik.

Du kan betala medlemskapet genom att swisha eller föra över summan till vårt plusgirokonto.

Ange namn och e-post när du swishar medlemsavgiften. Om du är ny medlem (eller bytt adress), skicka e-post till oss med din hemadress!

Swish: 123 023 85 19

Plusgirokonto: 243072-6

Från utländskt bankkonto:

IBAN SE90 9500 0099 6034 0243 0726, BIC NDEASESS

Swish: 123 023 85 19