Göteborgs och Bohusläns Fornminnesförenings tidskrift 1939

50 kr

Rune Moberg bidrar i denna utgåva med en översikt av Bohusläns medeltida träskulpturer, med 45 illustrationer och foton. Det finns en artikel om Ytterbyduken i Göteborgs museum. En annan rubrik är En runinskrift från Spekeröd. Nils Niklasson har skrivit artikeln Grötöringarna – ett baltiskt importfynd. Den handlar om åtta armringar som hittats i en trädgård på Grötö. Åke Fredsjö berättar om två västsvenska insjöboplatser från stenåldern.

I lager