Tidsskriften Fynd

FYND utkommer med 1 nummer per år och ges ut i A5-format. Utgivare är Fornminnesföreningen i Göteborg och Göteborgs Stadsmuseum.

Är du intresserad av att skriva en artikel till FYND? Skicka i så fall e-post till redaktionen för vidare information: fynd@fornminnesforeningen-gbg.se

Formalia

  • Artikelomfång: 3–8 A4-sidor text (om inte annat diskuterats med redaktionen)
  • Typsnitt: 11 punkter, Times new roman
  • Textbidrag ska hålla en populärvetenskaplig och lättillgänglig ton
  • Bilder refereras alltid som Figur1, Figur 2 osv i bildtext, samt i löpande text
  • Inga löpande referenser i texten. Lästips kan nämnas i texten där det är relevant, men referenser får ej anges inom parentes eller i fotnoter
  • Referenser/litteratur hänvisas enbart i slutet av artikeln, med underrubriken ”Läs mer”. Se exempel nedan:

Bok:

Price, Douglas. 2015. Ancient Scandinavia. An archaeological history from the first humans to the Vikings. Oxford University Press, Oxford.

Harrison, Dick. 2022. Tusen år i Uppåkra: en järnåldersmetropols uppgång och fall. Bokförlaget Forum.

Journal eller samlingsverk:

Stika, Hans-Peter. 2011. ’Early Iron Age and Late Mediaeval malt finds from Germany – attempts at reconstruction of early Celtic brewing and the taste of Celtic beer’, Archaeological Anthropological Science, Vol. 3, 41–48.

Bilder

Redaktörerna ser gärna att artiklarna har många bilder/kartor/arkivhandlingar, men mängden ska vara i förhållande till artikelns längd. En artikel på 5 sidor kan innehålla till exempel 2–6 bilder, beroende på deras storlek och placering.

Markera var i texten bilderna helst placeras, samt bifoga bildtexter. Bildtext ska alltid innehålla källa/upphovsman.

Bilderna skickas separat, och klistras inte in i manus. Bilderna bör ha bra kvalitet och upplösning. Ifall detta inte är möjligt, ange alltid källa för bilderna så att redaktörerna kan ta fram högupplöst version.