Tidskriften FYND

FYND är en populärvetenskaplig tidskrift som vänder sig till alla som är intresserade av arkeologi. Tidskriften ges ut av Fornminnesföreningen i Göteborg i samarbete med Göteborgs stadsmuseum. Innehållet fokuserar främst på arkeologi i Göteborg och Västsverige. Ambitionen är att erbjuda lättillgängliga texter som samtidigt håller hög kvalitet. Texterna är skrivna av såväl professionella inom området som av lekmän, och förhoppningen är att FYND ska fungera som ett forum där dessa kan mötas.

Senaste numret av FYND skickas till alla aktiva medlemmar i Fornminnesföreningen i Göteborg när den kommer ut. Lösnummer av FYND säljs i vår bokhandel samt i museibutiken på Göteborgs stadsmuseum.

Är du intresserad av att skriva en artikel till FYND? Hör då av dig till redaktionen på fynd@fornminnesforeningen-gbg.se


Du kan ladda ner författaranvisningarna här.

Författaranvisningar

Text

 • Omfång: 1500-4500 ord (ungefär 3-8 A4-sidor). Annat omfång diskuteras med redaktionen.
 • Bidrag ska hålla en populärvetenskaplig och lättillgänglig ton.
 • Referenser skrivs som fotnoter. En angiven källa signaleras genom en upphöjd siffra i löptexten (en not).
 • Använd rubriker för att underlätta för läsaren. Endast en rubriknivå.
 • Nytt stycke markeras med ny rad, ej indrag.

Bilder

 • Minst 1 bild, max 10 bilder.
 • Bilder skickas separat. JPG-, TIFF- eller PNG-format godkänns. Inbäddade filer i textdokument godtas inte.
 • Namnge bilderna tydligt som Figur 1, Figur 2, osv.
 • Alla bilder bör ha bildtext.
 • Bilder refereras till som Figur 1, Figur 2 osv i bildtext samt i löpande text.
 • Bilderna bör vara högupplösta, minst 300 DPI.
 • Det är författarens ansvar att inhämta publiceringstillstånd, om det behövs.

Referenser & litteraturlista

Litteraturlistan skrivs i slutet av artikeln. Källorna ska vara i alfabetisk ordning

Inkludera följande (om tillgängligt): Efternamn, Förnamn. Titel, upplaga (om ej första), Förlag, Förlagsort, utgivningsår.

Exempel:

Harrison, Dick. Sveriges medeltid, Historiska media, Lund, 2020

Samlingsverk som har en redaktör ska anges med (red.) mellan namnet och titeln.

Exempel:

Pettersson, Ann-Marie (red.). Arkeologi, Länsmuseet på Gotland, Visby, 2007

För tidskriftsartiklar ska följande inkluderas: Efternamn, Förnamn. Artikeltitel, Tidskriftstitel, Volym, nummer, utgivningsår, artikelns sidnummer.

Exempel:

Larsson, Anton, Lennblad, Astrid & Ytterberg, Niklas. Korsvikskäken: ett bohuslänskt skelettfynd från mellersta järnålder, Fornvännen, Vol. 115, nr 1, 2020, s. 58-60

Artikelns löpande källhänvisningar skrivs i förkortad form i noter. Sätt en not (en upphöjd siffra) direkt efter den mening där du hänvisar till en källa. Använd alltid funktionen att infoga fotnoter i Word (eller annat ordbehandlings-program). Noterna samlas som slutnoter, dvs i slutet av artikelmanuset.

Källhänvisningar skrivs som följande: Efternamn årtal, s. sidnummer.

Exempel:

1 Harrison 2020, s. 32

2 Larsson, Lennblad & Ytterberg 2020, s. 58-60

Ett artikelmanus som skickas in med löpande fotnoter istället för slutnoter godtas. I dessa fall gör redaktionen om fotnoterna till slutnoter under layoutprocessen.

Förkortningar

Förkortningar ska undvikas för vanliga uttryck och där det är lämpligt. När förkortningar används, följ SAOB:s förkortningslista.

Hänvisningar till ”kol 14”-metoden skrivs C14 (inte kol-14 eller 14C).

Kursivering & fetstil

Utländska uttryck ska kursiveras.

Namn på publikationer kan kursiveras första gången de nämns i texten när det anses lämpligt.

Kursivering för emfas ska användas sparsamt.

Fetstil och understrykningar tillåts inte.