Göteborgs och Bohusläns Fornminnesförenings tidskrift 1943

50 kr

I en artikel över 46 sidor berättas om Hans Swant – en bildhuggare i Göteborg under 1600-talet. Ebba Nyman har skrivit en betraktelse över Stångenäsfyndet med undertiteln Ett antropologiskt hundraårsminne och dess relation till västsvensk naturhistoria och fornforskning. En gårds historia, är titeln på en annan artikel som handlar om skattehemmanet Braubuane i Lane Ryrs socken. Åke Fredsjö har skrivit artikeln En fiskescen på en bohuslänsk hällristning. Det finns också en längre artikel om Stångenäs och Sotenäs härader vid 1700-talets mitt. Källmaterialet utgörs av ett manuskript i von Engströmska handskritftssamlingen på Kungliga Biblioteket.

Författarebl.a. Åke Fredsjö
Utgivningsår1944

I lager