Göteborgs och Bohusläns Fornminnesförenings tidskrift 1937

50 kr

Några av rubrikerna i detta nummer är Myntskatten från Kungahälla, En hällristning och ett täljstensbrott i södra Bohuslän, Harpunfyndet från Hästefjorden. Det finns även en text om 1568 års ledingslängd för Tjörn och frälsesläkten på Kyrkefjäll i Klövedals socken.

I lager