Program


Tyvärr har alla programpunkter ställts in för år 2020. Vi ser fram emot att hålla föredrag och mindre resor igen nästa år!

Föreläsningarna äger rum kl. 18.00 i Wallenstamsalen, Göteborgs stadsmuseum. Föreläsningarna är ett samarrangemang med Göteborg stadsmuseum och Fornminnesföreningen i Göteborg. För tillträde till föreläsningarna krävs att man löser entré på Göteborgs stadsmuseum. Entré kostar 60 kr men det går att köpa årsbiljett till Göteborgs museum (Konstmuseet, Stadsmuseet och Röhsska museet) för 100 kr.

Medlemmar i Fornminnesföreningen i Göteborg har 20% i Göteborgs stadsmuseums museibutik.

Se även vår Facebook-sida för information om kommande program.