Program

Våren 2021 föreläsningar hålls digitalt. Länk för respektive föreläsning uppdateras här och på Facebook-evenemanget.


13 januari kl. 18:00 – Andrine Nilsen

Att bo och leva i det tidigmoderna Göteborgs- och Majornas trähusmiljöer

Vad vet vi egentligen om staden Göteborgs träbyggnadsmiljöer under 16-1700-talet? 1737 fanns det endast 13 bostäder byggda i sten i hela staden, varför forskning på just träbebyggelsen blir så viktig. Inget av stadens första träbebyggelse finns bevarad ovan mark, men det finns vägar att nå kunskap om hur man bodde både inne i staden och utanför i förstaden Majorna.

Zoom-länk

Facebook-evenemang


10 februari kl. 18:00 – Tom Wennberg

Träd, gräs och stenar – Fästningsstaden Göteborg under 200 år av uppbyggande och 100 år av arkeologi.

Fästningsstaden Göteborg var ett enormt byggnadsprojekt vilket tog stora resurser från statens kassa. Det tog också stora resurser från sitt omland i form av stockar, stenar och arbetskraft. Befästningen uppfördes inte bara en gång utan hela tre gånger. Vid raseringen under 1800-talet revs vallar och murar ner till marknivå. Stora delar finns således fortfarande kvar under mark och delar av dessa har undersökts arkeologiskt från 1920-tal fram till idag. Det framgår tydligt av dessa lämningar den enorma skalan detta byggprojekt en gång var.

Zoom-länk

Facebook-evenemang


10 mars kl. 18:00 – Årsmöte och stipendieutdelning

Se kallelse i separat flik här.

Föredrag kommer hållas av två uppsatsstipendiater inom arkeologi.

Zoom-länk


14 april kl. 18:00 – Mattias Öbrink

Johannebergs landeri

Vid korsvägen undersöktes 2018-2020 trädgården som tillhört landeriet Johanneberg. Under de drygt 200 år trädgården fanns hann den förändras mycket och spåren av de äldre trädgårdarna fanns kvar under marken tillsammans med spår av de som ägde och brukade dem.

Nya Lödöse – nu när analyserna är klara

2013-2018 genomfördes stora undersökningar vid Gamlestadstorget. Här finns lämningarna av Nya Lödöse som låg här mellan 1473-1624, och som ersattes av Göteborg. Mycket har berättats om denna plats de gångna åren men nu när vi hunnit gå igenom nästa hela materialet har vi kunnat se nya detaljer som beskriver livet på platsen.

Zoom-länk


Information om föreläsningar som hålls på Göteborgs stadsmuseum (gäller inte våren 2021):

Föreläsningarna äger rum kl. 18.00 i Wallenstamsalen, Göteborgs stadsmuseum. Föreläsningarna är ett samarrangemang med Göteborg stadsmuseum och Fornminnesföreningen i Göteborg. För tillträde till föreläsningarna krävs att man löser entré på Göteborgs stadsmuseum. Entré kostar 60 kr men det går att köpa årsbiljett till Göteborgs museum (Konstmuseet, Stadsmuseet och Röhsska museet) för 100 kr.

Medlemmar i Fornminnesföreningen i Göteborg har 20% rabatt i Göteborgs stadsmuseums museibutik.