Program


Tyvärr ställer Göteborgs Stadsmuseum in sina programpunkter under våren.

Alla föreläsningar samt vandringar är framflyttade till hösten.

Föreläsningarna äger rum kl. 18.00 i Wallenstamsalen, Göteborgs stadsmuseum. Föreläsningarna är ett samarrangemang med Göteborg stadsmuseum och Fornminnesföreningen i Göteborg. För tillträde till föreläsningarna krävs att man löser entré på Göteborgs stadsmuseum. Entré kostar 60 kr men det går att köpa årsbiljett till Göteborgs museum (Konstmuseet, Stadsmuseet och Röhsska museet) för 100 kr.

Medlemmar i Fornminnesföreningen i Göteborg har 20% i Göteborgs stadsmuseums museibutik.

Se även vår Facebook-sida för information om kommande program.