Program

Program för våren 2022

Länk för respektive föreläsning uppdateras här och på Facebook-evenemanget.


9 februari kl. 18:00 – Emma Maltin

Kalkonen – en exotisk nykomling i det tidigmoderna Sverige

När kalkonen för första gången importerades till Sverige under andra halvan av 1500-talet var den en nymodighet som snabbt blev populär hos kungligheter och på adelns middagsbord. Kalkonerna förknippades genom sitt ursprung i den Nya Världen med det exotiska och moderna. I den här presentationen kommer vi att få höra mer om hur och varför de första kalkonerna importerades till Sverige, och hur de spreds från den kungliga sfären och dök upp på platser som Älvsborgs slott och i 1600-talets Göteborg.

På grund av restriktioner hålls föredraget endast digitalt.

Zoom-länk


9 mars kl. 18:00

Årsmöte och stipendieutdelning

Fornminnesföreningens uppsatsstipendium delas årligen ut till arkeologistudenter som presenterar sina uppsatsämnen. Passa på att komma och lyssna på framtidens forskare och arkeologer. Efter stipendieutdelningen håller Fornminnesföreningen i Göteborg årsmöte. Alla intresserade är välkomna men endast medlemmar har rösträtt och möjlighet att få ordet under årsmötet.

Årsmötet hålls digitalt och på plats i Wallenstamsalen ifall restriktionerna tillåter.

Zoom-länk


13 april kl. 18:00 – Martina Hjertman

Bortkomna fjäderkräk – ett fågelperspektiv på 1700- och 1800-talets Göteborg

Att människor och djur levde sida vid sida i de medeltida städerna är välkänt, men vad som hände med de urbana djuren i senare tider är inte lika utforskat. Detta föredrag uppmärksammar relationen mellan människa och fjäderfä i Göteborgs 1700-1800-tal. Genom att studera historiska tidningar kan vi lära oss mer om tamfåglar i stadens centrum. Föredraget tar upp ett antal teman från en tid då hönor, tuppar, kalkoner och ankor kacklade runt på stadens gator.

Föreläsningen hålls digitalt och på plats i Wallenstamsalen ifall restriktionerna tillåter.

Zoom-länk


7 maj 2022

Resa till Vrångö

Välkomna på en vandring på Vrångö lördag 7/5. Under vandringen tar vi del av öns långa och spännande historia där vi får höra om lotsarnas och fiskarnas tuffa tillvaro. Vi besöker öns båda kyrkogårdar och lyssnar på deras berättelse. Labyrinter, stensättningar och tomtningar är lämningar efter öns tidiga invånare och kopplas ofta ihop med de stora sillfiskeperioderna.

Vill du följa med?

Anmäl dig då på info@fornminnesforeningen-gbg.se
Oöm klädsel och skor rekommenderas. Ta gärna med egen fika. Vi tar färjan från Saltholmen 11.35 och åker tillbaka 15.18.


Information om föreläsningar som hålls på Göteborgs stadsmuseum:

Ifall restriktionerna tillåter, så hålls föreläsningarna kl. 18:00 i Wallenstamsalen vid Göteborgs stadsmuseum. Det är begränsat antal platser, så om du vill säkerställa dig en sittplats, ta kontakt med stadsmuseet på förhand. Som innan så ser stadsmuseet gärna, att man har ett dagskort eller årskort till museet om man deltar i evenemang som ordnas i deras lokaler.

Föreläsningarna sänds alltid online. Zoom-länk till föreläsningarna hittar du i denna e-post, på vår hemsida och på Facebook. Föreläsningarna är ett samarrangemang med Göteborg stadsmuseum och Fornminnesföreningen i Göteborg.

Medlemmar i Fornminnesföreningen i Göteborg har 20% rabatt i Göteborgs stadsmuseums museibutik.