VÅrens program 2024

Kvinnan från Österöd: vårt äldsta någorlunda kompletta skelett

7 februari 2024 kl. 18:00

Plats: S A Hedlunds sal, Göteborgs stadsmuseum OBS FULLSATT PGA STORT INTRESSE.

Föredraget sänds även via Zoom. Om du är eller har varit medlem i föreningen, ska du ha fått ett e-post med Zoom-länk från oss.

Kvinnan från Österöd i Bohuslän är vårt äldsta någorlunda kompletta skelett, och likaså det äldsta exemplet på en tydligt begravd person. Hon är därmed högintressant för forskningen kring de tidigaste invånarna i Skandinavien, och har redan givit en hel del nya inblickar i dessa människors levnadssätt.

I det här föredraget kommer tre forskare berätta om Österödskvinnan från olika synvinklar. Karl-Göran Sjögren, docent i arkeologi vid Göteborgs universitet berättar om fyndets långa och märkliga historia från upptäckten 1903 fram till idag, och jämför med vad vi vet om samhällen och levnadssätt under den tid hon levde. Torbjörn Ahlström, professor i historisk osteologi vid Lunds universitet kommer att tala om vad vi kan utläsa om hennes utseende och levnadssätt ur de bevarade benen. Mattias Jakobsson, professor i genetik vid Uppsala universitet kommer att berätta om resultaten av nya genetiska undersökningar av benprover från skelettet och belysa hur hon bidrar till förståelsen av Skandinaviens kolonisering och hur hon är relaterad till andra individer och grupper som lever vid samma tid. 


Årsmöte & stipendieutdelning

13 mars 2024 kl. 18:00

Göteborgs stadsmuseum

Fornminnesföreningens uppsatsstipendium delas årligen ut till arkeologistudenter som presenterar sina uppsatsämnen. Passa på att komma och lyssna på framtidens forskare och arkeologer!

Innan stipendieutdelningen håller Fornminnesföreningen i Göteborg årsmöte. Alla intresserade är välkomna, men endast medlemmar som betalat årsavgiften har rösträtt och möjlighet att få ordet under årsmötet.


Bronsåldersskatten från Alingsås

Mats Hellgren & Johanna Lega, Göta arkeologi

3 april 2024 kl. 18:00

Göteborgs stadsmuseum

I mitten av april 2021 hittade en privatperson flera förhistoriska föremål av brons i ett skogsområde i Hjälmared i Alingsås kommun. Fynden fotograferades och bilderna hamnade hos arkeologen Mats Hellgren. Inte långt efter att fyndet gjorts genomfördes en arkeologisk efterundersökning av platsen. Inom en radie av 2 meter hittade man omkring 40 bronsföremål och några järnföremål. Bland annat hittades arm- och fotledsringar, även kallade Hohlwulstringar eller Wulstringar. Nationellt har endast 7 exemplar hittats. En av ringarna hade stansade hål och är unik i slag i Sverige.

I den här föreläsningen kommer arkeologerna Mats Hellgren och Johanna Lega från Göta arkeologi att berätta om fynden och fyndplatsen.

Anmälan till: info@fornminnesforeningen-gbg.se

OBS! Du som medlem kommer in utan att betala museiinträde, men föranmälan krävs till föreningen. Du stämmer av din plats i museets reception. Begränsat antal platser.


Runstensresa 25 maj – FULLSATT

I maj åker vi på en dagstur med buss och besöker bland andra den berömda Sparlösastenen, Sveriges högsta runsten i Stora Levene och Per Thams flyttade runstenar på Dagsnäs säteri. Lunch intas på Kråks värdshus i Skara.

Obs! Endast för aktiva medlemmar i föreningen.

Kostnad: 200 kr per person, inkl lunch och fika på eftermiddagen
 
Anmälan samt betalning: Senast 13 maj. Resan är fullsatt! De som fått plats samt står som reserv ska ha fått e-post från oss.