Vandring: Gullbergs fäste

14 september 2022 18:00 – 19:00

Samling vid hållplatsen Svingeln

Vandringen är gratis för Fornminnesföreningens medlemmar.

Vandringen har begränsat antal platser.

Vill du säkra din plats kontaktar du stadsmuseets reception eller ringer på telefon 031-368 36 00. Vi kan inte garantera plats utan förbokning. Vandringen går delvis i sluttande mark. Inga trappor.

Vid Gullbergs vass i Göteborg finns en bergsklippa som har varit befäst sedan tidigt 1300-tal. Då byggde Kung Birger ett klippfäste på Gullberget kallat ”Gullbergs hus”. Arkeologerna Anders Kjellin & Anders Altner tar med oss på en vandring och berättar mer om de olika arkeologiska undersökningar som har utförts här på senare år. Befästningslämningarna är i huvudsak från tiden 1568 – 1612. Det är bland annat tornrum, husrester och befästningsvallar och även en stor mängd lämnade föremål. Följ med och upptäck en plats som berättar om både vardag och krigstider.

Föreläsning: Lämningarna på Styrsö

12 oktober 2022 18:00 – 19:00

Hörsalen, Göteborgs stadsmuseum

Elisabeth Nordbladh, professor emerita vid Göteborgs universitet

Länk till ZOOM: https://gu-se.zoom.us/j/65713325300

Vid Brännholmsviken på Styrsö i Göteborgs skärgård finns en samling enkla husgrunder som brukar kallas för stenhägnader. Här finns också en övergiven kyrkogård som tidigare gick under namnet Vikingakyrkogården. Vid arkeologiska utgrävningar 1917 upptäcktes det att gravarna inte var från vikingatiden utan från medeltiden.

Elisabeth Nordbladh berättar mer om Brännholmsviken och de arkeologiska undersökningar som genomförts där genom åren. Hur kan forskningen användas för att förstå platsen? Från vilken tid är de olika lämningarna, vilka använde dem och vilken betydelse hade de i sin samtid?

Föreläsning: Gamla Älvsborg

9 November 2022 18:00 – 19:00

Hörsalen, Göteborgs stadsmuseum

Per Hallén, lektor i ekonomisk historia vid Göteborgs Universitet

Gamla Älvsborg vid Klippan i Göteborg har sedan 1300-talet vid upprepade tillfällen stått i centrum för de nordiska kungadömenas blodiga uppgörelser. Vid två tillfällen har Sveriges skattebetalare fått betala dryga lösensummor för att återfå borgen. Ändå är Gamla Älvsborg en relativt bortglömd plats, få göteborgare och ännu färre turister hittar dit. I detta föredrag berättar Per Hallén om Gamla Älvsborgs historia före 1650-talet och om borgen som ruin fram till idag.


Information om föreläsningar som hålls på Göteborgs stadsmuseum

Deltagande i föreläsningar är gratis för föreningens medlemmar. Föreläsningarna hålls kl. 18:00 i Wallenstamsalen vid Göteborgs stadsmuseum. Som innan så ser stadsmuseet gärna, att man har ett dagskort eller årskort till museet om man deltar i evenemang som ordnas inom deras lokaler.

Föreläsningarna sänds alltid online. Livelänk till föreläsningarna hittar du på vår hemsida och på Facebook. Föreläsningarna är ett samarrangemang med Göteborg stadsmuseum och Fornminnesföreningen i Göteborg.

Medlemmar i Fornminnesföreningen i Göteborg har 20% rabatt i Göteborgs stadsmuseums museibutik.