Program

Föreläsningar hösten 2021 hålls både på plats och digitalt.

Länk för respektive föreläsning uppdateras här och på Facebook-evenemanget.


13 oktober kl. 18:00 – Anton Yao-Larsson

Jordskred och katastrofarkeologi

I takt med att klimatförändringarna ökar kommer också jordskreden att öka. Hur påverkar detta fornlämningarna?

Anton Yao-Larsson undersöker i sin föreläsning hur flera av 1900-talets stora jordskred i Göteborgsområdet har förstört fornlämningar och berättar om hur arkeologer under 2000-talet har tvingats rycka ut för att hantera skreden.

Zoom-länk

Facebook-evenemang

10 november kl. 18:00 – Oscar Jacobsson

Om lilla istidens hungerår i Sverige – Kallt klimat och tomma fat

Under 15- och 1600-talen kulminerade den ”Lilla istiden” i Sverige, en period mellan ca 1300 och 1850 med kallare klimat i regionerna kring nordatlanten.

Oscar Jacobsson berättar hur Lilla istidens klimat påverkade befolkningen, utifrån skriftligt källmaterial och historiska kartor.

Zoom-länk

Facebook-evenemang

8 december kl. 18:00 – Markus Fjällström

Glaciärarkeologi och det bortsmältande kulturarvet

I is och snö kan viktig information om det förflutna bevaras inför framtiden. Men smältande isar gör att mycket av informationen kan komma att gå förlorad.

Markus Fjällström pratar om klimatförändringar, glaciärarkeologi och GLAS – ett glaciärarkeologiskt projekt i svenska Sápmi.

Zoom-länk

Facebook-evenemang


Information om föreläsningar som hålls på Göteborgs stadsmuseum hösten 2021:

Det är begränsat antal fysiska platser till föreläsningarna, boka din plats via Göteborgs stadsmuseum om du vill säkerställa en plats. Föreläsningarna äger rum kl. 18.00 i Wallenstamsalen, Göteborgs stadsmuseum. För tillträde till föreläsningarna krävs att man löser entré på Göteborgs stadsmuseum.

Föreläsningarna är ett samarrangemang med Göteborg stadsmuseum och Fornminnesföreningen i Göteborg.

Medlemmar i Fornminnesföreningen i Göteborg har 20% rabatt i Göteborgs stadsmuseums museibutik.