Göteborgs och Bohusläns Fornminnesförenings tidskrift 1941

50 kr

Detta nummer inleds på sidorna 1-43 med artikeln Numismatiska bidrag till Göteborgs och Bohusläns historia. Den är skriven av Erik Gamby och handlar bland annat om myntningen i Lödöse, myntprägling i Kungahälla, myntningen i Gamla Göteborg och Göteborgsmedaljer. Därefter följer en text om en bebyggelsehistorisk studie från Fjällbacka och Ödsmålsslätten. Olof Hasslöf berättar på sidorna 74-140 om Smögen – ett bohuslänskt fiskeläge.

I lager