Stipendiater 2024

William Ährlund med uppsatsen ”Fornborgar i platåbergensland. En komparativ studie av fornborgar i Platåbergens Geopark, Västergötland”

Stipendiater 2023

Miriam Erkell med uppsatsen ”Brottsplats: Kinnekulle. Förekomst och spridning av kambrisk flinta under mesolitikum i Östergötland

Christoffer Mangusson med uppsatsen ”Rock Art in No Man’s Land – A case study of the inland rock art at Högsbyn, Dalsland”

Stipendiater 2022

Johannes Corneliusson med uppsatsen ”Förmedling inom det svenska uppdragsarkeologiska systemet”

Stipendiater 2021

Miriam Erkell med uppsatsen ”Europa, bronsåldern och jakten på den gemensamma identiteten”

Fredrik Dahlberg med uppsatsen ”Kronologiskt ramverk över en tidig kristen gravplats i Varnhem, Västergötland. Bayesian modellering som metod och teori”

Stipendiater 2020

Willie Nordström med uppsatsen ”Hällristningar och graffiti ur ett flerdimensionellt perspektiv – En mikroarkeologisk analys av textkommunikation via bilder på hällar under bronsålder och i nutid”

Evan Skole med uppsatsen ”Grave Intensions – Discovering the ritual character of the megaliths of southern Sweden via large scale landscape and sightline analysis”

Stipendiater 2019

Adam Andersson med ”Arkeologi som Nationalism: Den dolda politiken”

Madeleine Nilssons med ”Ur eld och vatten komna – Kontinuitet och relationer mellan halländska järnhanteringslokaler och eldgropsområden i övergången mellan yngre bronsålder och äldre järnålder”

Stipendiater 2017

Joel Eriksson Stomberg för uppsatsen ”Kostymer av stål. En undersökning av rustningars betydelse i medeltidens och renässansens maskulina ideal”

Fredrik Frykman Markurth för uppsatsen ”Förhistoriska målningar eller sentida slamfärgsklotter? Ett försök till tillämpning av bärbar röntgen-fluorescensspektrometri på fyra bohuslänska hällmålningslokaler”

Stipendiater 2016

Anton Larsson för uppsatsen ”Grumsedammarna, Spåren efter en miljödebatt på 1700-talet”.

Madeleine Nilsson för uppsatsen ”De döda och landskapet. En studie av samspelet mellan topografi och gravplatsrelaterade praktiker på Fjärås Bräcka”

Stipendiater 2015

Anton Lazarides för uppsatsen ”Varosha: där tystnaden ekar. En arkeologisk studie av det materiella arvet från Cypernkonflikten 1974-2014”

Niklas Borg för uppsatsen ”Den svenska kulturarvsförvaltningen. Från gamla värden till nya praktiker”