Välkommen till Fornminnesföreningen i Göteborg

Detta är föreningen för dig som är intresserad av västsvensk arkeologi och historia. Vi erbjuder våra medlemmar ett antal olika aktiviteter. Varje år hålls ett flertal föredrag och föreningens medlemmar erbjuds även endags- och helgresor. Som medlem får du även nyaste upplagan av Fynd varje år.

Fornminnesföreningen i Göteborg grundades redan år 1886 och är idag en av Sveriges äldsta och mest aktiva fornminnesföreningar.