Välkommen till Fornminnesföreningen i Göteborg

Detta är föreningen för dig som är intresserad av västsvensk arkeologi och historia.

Fornminnesföreningen i Göteborg grundades redan år 1886 och är idag en av Sveriges äldsta och mest aktiva fornminnesföreningar.


Boksläpp!

Göteborg må fylla 400 år, men i det område som utgör Göteborgs stad har människor levt och verkat i över 10 000 år.

Fornminnesföreningen i Göteborg har till jubileumsåret 2021 publicerat denna spännande bok, redaktörer Henrik Alexandersson och Maria Persson. Ett trettiotal skribenter med olika fackkunskaper har bjudits in för att berätta om stadens långa historia. Läsaren tas med på en hisnande tidsresa till olika platser som utgör spår från det förflutna. Läs och reflektera över platsers betydelse och förändring, men också över deras förmåga att knyta samman nuet med det förflutna. Och inte minst, åk ut och besök dåtiden i din nutid! 

Boken går att köpa bland annat i vår bokhandel och i Göteborgs stadsmuseums shop.