Här kommer vi publicera tidigare inspelade Zoom-föreläsningar inom kort.

Markus Fjellström

Glaciärarkeologi och det bortsmältande kulturarvet

I is och snö kan viktig information om det förflutna bevaras inför framtiden. Men smältande isar gör att mycket av informationen kan komma att gå förlorad. Markus Fjällström pratar om klimatförändringar, glaciärarkeologi och GLAS – ett glaciärarkeologiskt projekt i svenska Sápmi.

8 december 2021

Video kommer här

Oscar Jacobsson

Om lilla istidens hungerår i Sverige – Kallt klimat och tomma fat

Under 15- och 1600-talen kulminerade den ”Lilla istiden” i Sverige, en period mellan ca 1300 och 1850 med kallare klimat i regionerna kring nordatlanten. Oscar Jacobsson berättar hur Lilla istidens klimat påverkade befolkningen, utifrån skriftligt källmaterial och historiska kartor.

10 november 2021

Video kommer här

Anton Yao-Larsson

Jordskred och katastrofarkeologi

I takt med att klimatförändringarna ökar kommer också jordskreden att öka. Hur påverkar detta fornlämningarna? Anton Yao-Larsson undersöker i sin föreläsning hur flera av 1900-talets stora jordskred i Göteborgsområdet har förstört fornlämningar och berättar om hur arkeologer under 2000-talet har tvingats rycka ut för att hantera skreden.

13 oktober 2021

Video kommer här

Mattias Öbrink

Johannebergs landeri & Nya Lödöse – Nu när analyserna är klara

Johannebergs landeri. Vid korsvägen undersöktes 2018-2020 trädgården som tillhört landeriet Johanneberg. Under de drygt 200 år trädgården fanns hann den förändras mycket och spåren av de äldre trädgårdarna fanns kvar under marken tillsammans med spår av de som ägde och brukade dem.

2013-2018 genomfördes stora undersökningar vid Gamlestadstorget. Här finns lämningarna av Nya Lödöse som låg här mellan 1473-1624, och som ersattes av Göteborg. Mycket har berättats om denna plats de gångna åren men nu när vi hunnit gå igenom nästa hela materialet har vi kunnat se nya detaljer som beskriver livet på platsen.

14 april 2021

Video kommer här

Tom Wennberg

”Träd, gräs och stenar”

Fästningsstaden Göteborg under 200 år av uppbyggande och 100 år av arkeologi

Fästningsstaden Göteborg var ett enormt byggnadsprojekt vilket tog stora resurser från statens kassa. Det tog också stora resurser från sitt omland i form av stockar, stenar och arbetskraft. Befästningen uppfördes inte bara en gång utan hela tre gånger. Vid raseringen under 1800-talet revs vallar och murar ner till marknivå. Stora delar finns således fortfarande kvar under mark och delar av dessa har undersökts arkeologiskt från 1920-tal fram till idag. Det framgår tydligt av dessa lämningar den enorma skalan detta byggprojekt en gång var.

10 februari 2021

Video kommer här

Andrine Nilsen

Att bo och leva i det tidigmoderna Göteborgs- och Majornas trähusmiljöer

Vad vet vi egentligen om staden Göteborgs träbyggnadsmiljöer under 16-1700-talet? 1737 fanns det endast 13 bostäder byggda i sten i hela staden, varför forskning på just träbebyggelsen blir så viktig. Inget av stadens första träbebyggelse finns bevarad ovan mark, men det finns vägar att nå kunskap om hur man bodde både inne i staden och utanför i förstaden Majorna.

13 januari 2021

Video kommer här