Göteborgs och Bohusläns Fornminnesförenings tidskrift 1946-1947

50 kr

Häftet inleds med en artikel om Bohusläns medeltida kyrkklockor. En annan intressant artkel har rubriken Den nuvarande hemmansindelningen och Bohusläns äldre herresäten. Kring ett hällristningsmotiv, är titeln på en artikel av Nils Niklasson. Hällristningar är också temat i Åke Fredsjös artikel om två hällristningsdetaljer. Det handlar om bemanningsstrecken samt frågan Svärd eller svans?

FörfattareBl.a. Åke Fredsjö
Utgivningsår1948

I lager