Göteborgs och Bohusläns Fornminnesförenings tidskrift 1921

50 kr

Den inledande längre texten har rubriken Några sägner om Margareta Hvitfeldt och hennes fränder. H Fröding har skrivit artikeln Laurentius Bökers brev till Olof Rudbeck om Göteborgstraktens antikviteter. En text har rubriken Något om husdjur och lantbruksredskap i Skee socken i Bohuslän. Hilding Celander bidrar med en text på temat Spår av forntida fruktbarhetskult i bohuslänsk sed – ett bidrag till Frökultens utvecklingshistoria.

FörfattareH Fröding, Hilding Celander
Utgivningsår1922