Göteborgs och Bohusläns Fornminnesförenings tidskrift 1938

50 kr

Den inledande artikeln på sidorna 1-61 har författats av Olof Hasslöf och har rubriken Om nordisks rätt till fiske i Saltsjön. Den andra längre artikeln handlar om Uddevalla under Karl XII:s tid och är skriven av Sten Kristiansson.

FörfattareOlof Hasslöf, Sten Kristiansson
Utgivningsår1939

I lager