Göteborgs och Bohusläns Fornminnesförenings tidskrift 1928

50 kr

Den inledande artikeln, av Philibert Humbla, handlar om Bullarens första bebyggelse. Därefter följer en text av Sven T Kjellberg med den långa rubriken Dvärgslag, dvärgsmide och hängkors – några sammanställningar tillfölje en notis hos Johan Oedman och ett jordfunnet silverkrucifix från Kville socken i Bohuslän. Det finns också en text på norska, skriven av Gerhard Fischer med rubriken Östflöien på Bohus. Problemer i slottets bygningshistorie – forelöbige resultater av undersökelserne 1926-28.

FörfattarePhilibert Humbla, Sven T Kjellberg, Johan Oedman, Gerhard Fischer
Utgivningsår1929

I lager