Göteborgs och Bohusläns Fornminnesförenings tidskrift 1936

50 kr

Föreningen fyllde 50 år och i denna utgåva har Nils Niklasson skrivit en jubileumstext. Exempel på andra rubriker är Åldersgrupperingen inom västsvensk stenålder, En boplats från yngre stenåldern vid Rörvik i Kville socken, Benfynd från boplatsen vid Rörvik, Några fasta fisken i södra Bohuslän från äldre tider, Svenskgodset i Bohuslän – studier över Bohusläns äldre frälse.

FörfattareNils Niklasson
Utgivningsår1937

I lager