Göteborgs och Bohusläns Fornminnesförenings tidskrift 1927

50 kr

Detta nummer ägnas helt åt Georg Sarauw som avled den 17 februari 1928. Bland annat en artikel som han själv skrev innan bortgången. Den har rubriken Studier rörande Bohus som norsk fästning. Tönnes Kleberg har skrivit Sarauws bibliogafi. Det är en förteckning över 20 sidor om Georg Sarauws tryckta skrifter och manuskript.

FörfattareTönnes Kleberg
Utgivningsår1928

I lager