Göteborgs och Bohusläns Fornminnesförenings tidskrift 1916

50 kr

Georg Sarauw har i denna utgåva skrivit en längre artkel med rubriken Det äldre Göteborg på Hisingen. En annan artikel handlar om några hällristningar i Göteborgstrakten som undersöktes år 1916. Carl Lagerberg har skrivit en artikel om ett silverarbete fån Göteborg. Det gäller en vinkanna från första hälften av 1700-talet.

FörfattareBl.a. Georg Sarauw
Utgivningsår1917