Göteborgs och Bohusläns Fornminnesförenings tidskrift 1929

50 kr

Johan Alin berättar om de arkeologiska undersökningarna i Bohuslän under 50 år. Den mest omfattande artikeln, skriven av Sölve Gardell, har rubriken Bohusläns medeltida altarskåp – en orienterande översikt. Gerhard Fischer kommer med en artikel på norska som handlar om utgrävningarna på Bohus slott 1929. En annan artikel har rubriken Varifrån härstammar den ädlare byggnadsstenen i Bohus och Ragnhildsholmens slott?

FörfattareJohan Alin, Sölve Gardell, Gerhard Fischer
Utgivningsår1930

I lager