Göteborgs och Bohusläns Fornminnesförenings tidskrift 1926

50 kr

Numret innehåller tre längre texter med följande rubriker: Uddevallas uppkomst, första läge och flyttning, Arkivhandlingar för Göteborgs och Bohuslän i landsarkivet i Göteborg, Ett romerskt mynt från kejsar Postumus funnet i Göteborg.

I lager