Göteborgs och Bohusläns Fornminnesförenings tidskrift 1945

50 kr

Detta nummer domineras helt av Hjalmar Lindroths artikel, över 116 sidor, om bohuslänska ortnamn och bohuslänsk bebyggelsehistoria.

FörfattareHjalmar Lindroth
Utgivningsår1946

I lager