Göteborgs och Bohusläns Fornminnesförenings tidskrift 1945

50 kr

Detta nummer domineras helt av Hjalmar Lindroths artikel, över 116 sidor, om bohuslänska ortnamn och bohuslänsk bebyggelsehistoria.

Författare Hjalmar Lindroth
Utgivningsår 1946

145 i lager