Göteborgs och Bohusläns Fornminnesförenings tidskrift 1917

50 kr

Detta nummer har huvudrubriken Bohusläns fasta fornlämningar från hednatiden. Närmare bestämt gäller det Tanums härads bronsåldersgravar.

FörfattareGustaf Hallström
Utgivningsår1918