Göteborgs och Bohusläns Fornminnesförenings tidskrift 1919

50 kr

I detta nummer har Georg Sarauw skrivit en artikel med rubriken Upptecknandet och beskrivningen av hednatidens fornminnen i Göteborgs och Bohuslän. Johan Alin bidrar med en artikel som har rubriken En forntida marknadsplats vid Göta Älvs mynning.

FörfattareGeorg Sarauw, Johan Alin
Utgivningsår1920