Göteborgs och Bohusläns Fornminnesförenings tidskrift 1922

50 kr

Ungefär hälften (36 sidor) av innehållet ägnas åt Marstrands befästningar i äldre tider. Texten, som kompletteras med 20 foton och illustrationer , är skriven av Claes Krantz. En artikel har rubriken Malepert och Marstrand -en namnundersökning. Georg Sarauw bidrar med en text som handlar om syftet med Wärnschiöldhs karta över älvstranden på Hisingssidan. Undertiteln är Ett bidrag till Göteborgs historia.

FörfattareClaes Krantz, Georg Sarauw
Utgivningsår1923