Göteborgs och Bohusläns Fornminnesförenings tidskrift 1922

50 kr

Ungefär hälften (36 sidor) av innehållet ägnas åt Marstrands befästningar i äldre tider. Texten, som kompletteras med 20 foton och illustrationer , är skriven av Claes Krantz. En artikel har rubriken Malepert och Marstrand -en namnundersökning. Georg Sarauw bidrar med en text som handlar om syftet med Wärnschiöldhs karta över älvstranden på Hisingssidan. Undertiteln är Ett bidrag till Göteborgs historia.

Författare Claes Krantz, Georg Sarauw
Utgivningsår 1923