Fynd-meddelande, våren 1971

20 kr

Ett specialnummer om Backa. Innehåll: Backa – bygd förr och nu, Forntid, Varggropar, Bäckebol och andra gårdar, Kyrkan i Backa, Backa – gränsland, Älven, järnvägen och industrin.