Fynd-meddelande, våren 1973

20 kr

I detta nummer har ett antal personer skrivit var sin artikel kring bilder av Gustaf Henrik Brusewitz hand.

Innehåll: G. H. Brusewitz, St. Olof i Harestad, Drottning Hackas grav, Mellomängshögen, Tumledalen, Lindholmen, Sannegårdsmonumentet, Quistrums bro, Om Bohus, Litteratur av och om Brusewitz, Karta.