Fynd-meddelande, hösten 1971

20 kr

Detta nummer handlar om Marstrand.

Innehåll: Marstrand – planering för bevarande, Mot en bevaringsplan, Havsbadorten, Varför etnologer i Marstrand?, Näringarna.