Fynd-meddelande, hösten 1973

20 kr

I detta nummer presenteras arkeologen och människan Georg Sarauw.

Innehåll: Sarauws viktigaste västsvenska publikationer, Lindälv minns Sarauw, Sarauw i det västsvenska landskapet, Saruw i sitt vetenskapliga sammanhang, Sarauw och museiutställningen, Arkeologen Georg Sarauw, Sarauw gräver megalitgrav i Starrkärr, Styrsö – en sarauwsk rutingrävning, Sarauw på Ekehögen, Sarauw gräver romartid i Ytter Restad, Sarauw gräver Karl IX:s Götöeborg, Glimtar från fältet 1972-73.