Fynd-meddelande hösten 1970

20 kr

I detta nummer har föreningen valt att spegla årets fältarbetssäsong. Det innebär att man bland annat kan läsa om fornlämningar i Hermansby, hällkista i Grimbo och en bronsåldersboplats i Björlanda.