Fynd-meddelande, våren och hösten 1976

20 kr

I detta nummer slutförs översikten över Göteborgs förhistoria, påbörjad i föregående Fynd-meddelande.

Innehåll: Indelningar i tid och rum, Land och hav, Grunden för vår kunskap, Människans lämningar, Vår bild av människan, Följ en reseledare till forntiden.