Fynd-meddelande, våren och hösten 1979

40 kr

I detta dubbelnummer ges en summarisk översikt över förhistorien i ett globalt perspektiv. Den inledande texten har rubriken Världens forntid och Göteborgs. Därefter i tur och ordning artiklar om paleolitikum, mesolitikum, neolitikum, bronsålder och järnålder.