Fynd 2019

100 kr

I detta nummer av Fynd – Arkeologi och arkiv:

Rannsakningar efter antikviteter

Om ett unikt arkeologihistoriskt arkivmaterial och en tankeställare rörande arkeologins publika relation

Maria Persson och Håkan Karlsson

Ekhoff och havet – om ett strandhugg på Väderöarna 1879

Henrik Alexandersson

Arkivet – museets hjärta

Johan Wigforss

Cigarraskar och sockerlådor

Else-Britt Filipsson

Ett jubileum, en utställning och en ambitiös inventering

Åsa Engström

Gabriels Lycka

Hur en skylt i skogen kan leda till biblioteksbesök, föreningskontakt och arkivstudier

Stina Andersson

De försvunna ”Kämparna”

Kristina Bengtsson och Inger Hansson

En gammal gränsdragning vid en hällristning?

Ulf Ragnesten

Personerna kring Sixten Strömbom vid utgrävningarna av Nya Lödöse 1915-1918

Oscar Ortman

Fästningsstaden Göteborg – vad som aldrig blev

Mats Sandin och Tom Wennberg

Fornminnesföreningens arkivmaterial – nu på Landsarkivet i Göteborg

Johannes Daun och Maria Persson

Magnus Lagerberg och omvärlden

Anna Gustavsson

Framtidens arkivmaterial

Karolina Kegel

I lager

Kategorier: ,