Fynd 1995 1

25 kr

Temat är västsvenska museer, främst deras arkeologiska utställningar.

Förutom temat en intressant artikel om Ett 700-talshus med offrade guldgubbar som hittades vid Slöinge-grävningarna 1994-95.

Utgivare är Göteborgs Arkeologiska Museum och Fornminnesföreningen.