Fynd 2019

100 kr

I detta nummer av Fynd – Arkeologi och arkiv:

Rannsakningar efter antikviteterOm ett unikt arkeologihistoriskt arkivmaterial och en tankeställare rörande arkeologins publika relation
Maria Persson och Håkan Karlsson

Ekhoff och havet – om ett strandhugg på Väderöarna 1879
Henrik Alexandersson

Arkivet – museets hjärta
Johan Wigforss

Cigarraskar och sockerlådor
Else-Britt Filipsson

Ett jubileum, en utställning och en ambitiös inventering
Åsa Engström

Gabriels Lycka
Hur en skylt i skogen kan leda till biblioteksbesök, föreningskontakt och arkivstudier
Stina Andersson

De försvunna ”Kämparna”
Kristina Bengtsson och Inger Hansson

En gammal gränsdragning vid en hällristning?
Ulf Ragnesten

Personerna kring Sixten Strömbom vid utgrävningarna av Nya Lödöse 1915-1918
Oscar Ortman

Fästningsstaden Göteborg – vad som aldrig blev
Mats Sandin och Tom Wennberg

Fornminnesföreningens arkivmaterial – nu på Landsarkivet i Göteborg
Johannes Daun och Maria Persson

Magnus Lagerberg och omvärlden
Anna Gustavsson

Framtidens arkivmaterial
Karolina Kegel

I lager