Fynd 2013

50 kr

Detta nummer handlar om aktuella arkeologiska undersökningar i Västsverige.

Ur innehållet: Boplatsundersökningar i Karleby, Vikingatid i Skändla, Den stora hallbyggnaden i Ytterby och Knottfabriken i Lahälla.

Utgivare är Göteborgs Stadsmuseum och Fornminnesföreningen i Göteborg.