Fynd 2020

100 kr

I detta nummer av Fynd – Tidiga handelsplatser:

Harri Blomberg in memoriam

Indikationer på handelsplatser kring Göta och Nordre älv
Kristina Bengtsson

Köpingen – vikingatida handel och krigsskådeplats
Kristina Bengtsson och Kenth Lärk

Sökandet efter Grönköp – en vikingatida handelsplats
Kenth Lärk

Tidigare markandsplatser i Södra Skärgården
Maria Hinnerson Berglund

Varför heter städerna i Bohuslän som de gör?
Kristina Bengtsson

Hjälpesten – en plats för möten
Andreas Toreld

Guld i Kville – spår efter handelsplats?
Kristina Bengtsson

Handelsplatsen på Greby i GrebbestadEtt pågående forskningsprojekt
Annika Östlund och Stig Swedberg

Hade Harald Blåtand en tegn i Köpstad nära Tegneby på Orust?
Carl Löfving

Vad kan ortnamn berätta om skepp, hamnar, handel och andra maritima aktiviteter?
Ulf Jonasson