Fynd 2001 1-2

25 kr

Temat för detta nummer är Arkeologi i Göteborg.

Artiklarnas rubriker: Hisingens äldsta boplats, Tvärpilsboplatsen vid Amhult, Den tysta grävningen, En innehållsrik vägsträcka, Två boplatser från yngre bronsålder, Gerrebacka – en gård med gamla anor, Platsen för den Hallska teatern – en utgrävning i Västra Nordstaden, Arkeologi i Götatunnelns sträckning, En ovanlig fyndplats, Hav och hällristningsskepp – tid och förändring, Att visa grävningar för skolbarn, Spåren talar – om en ny förhistorisk utställning, ”Stigfinnare möts” – om ett samarbetsprojekt mellan Göteborgs Stadsmuseum och Volvo Lastvagnar/Produktion Göteborg.

Utgivare är Fornminnesföreningen i Göteborg och Göteborgs Stadsmuseum.