Fynd 2006

25 kr

Såväl fornlämningsplatser som olika aktiviteter kan fungera som arkeologiska mötesplatser visar de olika artiklarna i detta nummer. Forntidsbyar, utgrävningar, forntidspromenader, utställningar, radioprogram och skyltning vid fornlämningar är några av de teman som tas upp.

Utgivare är Fornminnesföreningen i Göteborg och Göteborgs Stadsmuseum.