Fynd 2015

50 kr

Detta nummer handlar om fornminnen och fornminnesvård Västsverige.

Ur innehållet: Att arbeta med fornvård, Fornminnesvård och Världsarv, Fornminnesvård och folkbildning under perioden 1925-1945, Fornvård i skogsmiljö.

Utgivare är Göteborgs Stadsmuseum och Fornminnesföreningen i Göteborg.