Fynd 2016

50 kr

Detta nummer handlar om aktuell arkeologisk forskning i Västsverige.

Ur innehållet: Nya perspektiv på den neolitiska ekonomin på Falbygden, Lika men olika – en jämförande studie av hällristningar från öst och väst, En järnåldersgård vid Skändlaberget i Tuve.

Utgivare är Göteborgs Stadsmuseum och Fornminnesföreningen i Göteborg.