Fynd 2008

25 kr

Detta nummer ägnas helt åt aktuella utgrävningar i Västsverige.

Artiklarnas rubriker: Spetshackor och en 9 000 år gammal hydda vid Båtemyr, 3 500 lerkulor på en kultplats – och därunder en stenåldershydda, En hällkista och en stenpackning med tväreggade spetsar i Torslanda, Byggnad under grav – ett hus från äldre bronsålder i Munkedal?, Utgrävningar vid hällristningar i Tossene, Romartida gårdsplats vid Storegården, Järnåldershus vid Ledsjövallen, Lägesrapport från svarta jorden i Kungahälla Yttri, Var låg den svenska Skagerrackkustens vikingatida hamnar?, Varnhem innan munkarna kom – ett arkeologiskt projet, Kyrkoruinen på Lurö, Nyfunnen fornlämning vid Axevalla hed, Nya träfynd från det tidigmedeltida Kungahälla, En fästning träder fram – arkeologiska utgrävningar av Gamla Älvsborg 2004-2006.

Utgivare är Fornminnesföreningen i Göteborg och Göteborgs Stadsmuseum.