Fynd 1999 1-2

25 kr

I detta nummer berättar Arkeologiska institutionen vid Göteborgs universitet om sin verksamhet. Vi får ta del av institutionens historia och några av de forskningsprojekt man deltar i.

Artiklarnas rubriker: Ett försök till arkeologiska institutionens historia, Från kust till kust – stenålderssamhällen i förändring, Okända stenålderslandskap i västra Värmland, I Tanum om bronsåldern – många fynd, ett par avhandlingar och ett projekt, Röstorp – att läsa historien ur landskapet, Undersökningen av Vitteneboplatsen, Begravningsplatsen i Vittene, Högarna – ett gravfält nordost om Vitteneboplatsen, Västsvenska järnåldersbygder – planer för förvandling, El Pichao – arkeologi i västra Argentina, GAST – Göteborgs Arkeologiska Studentförening, Sjöman och forskare.

Utgivare är Fornminnesföreningen i Göteborg och Göteborgs Stadsmuseum.