Fynd 2014

50 kr

I detta nummer får man lära känna Göta älvdalen från Bohus norrut till Vänersborg. Här möter vi tusenåriga gravar och boplatser, forntida handelsplatser, kungliga mötesplatser, medeltida städer och kyrkor, en helig källa, brukssamhälle och skeppsvarv, 1700-talsresenärer och mycket annat.

Utgivare är Göteborgs Stadsmuseum och Fornminnesföreningen i Göteborg.