Fynd 2004

25 kr

I detta nummer presenteras utgrävningarna av ett stort rösekomplex vid Arendal i Göteborg. Vid undersökningarna användes en hel del modern teknik och dessa olika metoder beskrivs också i några kortare artiklar.

Utgivare är Fornminnesföreningen i Göteborg och Göteborgs Stadsmuseum.