Fynd 2007

25 kr

Med anledning av 300-årsjubileet av Carl von Linnés födelse år 1707 har detta nummer av Fynd fått temat Linné, folktro och läkeväxter.

Artiklarnas rubriker: Carl von Linné – Sveriges upptäckare, naturens namngivare, Carl von Linnés antikvariska arbeten, Vänderot och häxkvast – om växter i medicin och folktro, Växter i forntida ceremonier, Rönnen – det röda magiska livsträdet, Utflyktsmålet – örtagårdar.

Utgivare är Fornminnesföreningen i Göteborg och Göteborgs Stadsmuseum.