Fynd 2009

25 kr

Här beskrivs ett 30-tal västsvenska miljöer och hur de förändrats under årens lopp. Utgångspunkten är i många fall en 1800-talsteckning eller ett foto från början av 1900-talet som jämförs med ett foto från idag. Några exempel visar hur stora förändringar kan ske under kort tid, till exempel genom igenväxning eller bebyggelse.

Exempel på miljöer: Stenåldersboplatsen på Sandarna, Röd i Torslanda, Drottning Hackas grav i Säve, Hagadösen på Orust, Ranten i Falköping , En hällkista i Jonsered, Grottan i Bergsjön, Sannegården i Lundby, Grössbacke i Spekeröd, Vikingaparken i Kungälv, Larva Bäsing i Västergötland. Lumbers hög i Vånga, Skörtorps rundkyrka på Falbygden, Sundby säteri i Bohuslän.

Utgivare är Göteborgs Stadsmuseum och Fornminnesföreningen i Göteborg